W?dliny Domowe

Cieszymy si? bardzo, ?e aromatyczne dymy domowych w?dzarek zwabi?y do nas tak?e i Ciebie. Mamy nadziej?, i? pozapoznaniu si? z prezentowanymi tutaj materia?ami, zdecydujesz si? pozosta? z nami na sta?e. ?yczymy Wszystkim samych smacznych i udanych wyrobów masarskich.
                          Administracja portalu

Tutaj znajdziesz tajniki wyrobu w?dlin stosowane przez regionalnych masarzy.

Je?eli zaczynasz przygod? z wyrobem w?dlin to tutaj znajdziesz podstawowe informacje.

Zapraszamy na forum dyskusyjne. Znajdziesz
tam odpowiedzi na wszystkie pytania.

wedlinydomowe.pl

Omówienie wykonanych wyrobów drobiowych. Prezentacja przekrojów.

Wyci?ganie wniosków po próbach organoleptycznych.

Wi?cej…

 
linia

Sposób wyrobu tradycyjnej kiszki pasztetowej: mieszanie sk?adników, specyfika przyprawiania tego typu wyrobów, nadziewanie w jelita naturalne, parzenie oraz studzenie.

Wi?cej…

 

Omówienie kie?bas powsta?ych podczas prowadzenia szkolenia. Przekroje kie?bas.

Ró?nice wynikaj?ce z u?ywania ró?nego rodzaju os?onek, przy udziale tego samego farszu.

Wi?cej…

 

Nadziewanie kie?bas za pomoc? maszynki do mielenia mi?sa oraz nadziewarki - ró?nice wynikaj?ce z u?ycia obu metod. Sposoby wi?zania kie?bas cienkich.

Szczegó?owy pokaz flokowania jelit wo?owych.

Wi?cej…

 

Tradycyjne przygotowanie baleronu.

Sposoby sznurowania ró?nej wielko?ci szynek.

Wi?cej…

 

Bardzo dok?adny pokaz peklowania i solenia poszczególnych klas surowców na kie?basy.

Zasady i zasadno?? nastrzyku surowców solank?.

Wi?cej…

 

Dok?adny podzia? pó?tuszy, poparty animacj? wskazuj?c? element, który w tym momencie jest omawiany.

Szczegó?owo pokazano miejsca ci?? z wyliczeniem ilo?ci kr?gów w danym elemencie. Wybór sposobu wykrawania danego elementu ze wzgl?du na pó?niejsze jego wykorzystanie.

Wi?cej…

 
  • Video
  • Audio

Produkcja bia?ej kie?basy w naszej Szkole Domowego Masarstwa:

Pierwsza w Polsce i na ?wiecie Szko?a Domowego Masarstwa W?dzarniczej Braci
Sklep W?dzarniczej Braci
W?dzarnie Stawiany Poleca dr Russak
W?dzarnie firmy Bradley z USA
Oferta Zdrowo-Domowo
Infomeat
Grillo - w?dzarnie Firmy SMOKER
W?dzarnie elektryczne z dymogeneratorem
Oferta gastropolska.com
Serdecznie zapraszamy, W?dzarnicz? Bra?, do odpoczynku w naszym o?rodku w Bukowinie Tatrzańskiej w którym od tego roku odbywaj? si? kursy serowarstwa i maselnictwa. Gwarantujemy odpoczynek w mi?ej i rodzinnej atmosferze, z fantastycznym, domowym wy?ywieniem, w pi?knej i spokojnej cz??ci Bukowiny. Zim? zapraszamy na skutery ?nie?ne.
Route 66 gril
妻欲,我的美女总裁未婚妻,我的绝色总裁未婚妻最新章节
homeaboutnewsPartnerscontact
重生相府嫡女叶奇书网六宫风华嫡女重生94章重生之名门嫡女 肆意有声小说嫡女谍略锦门嫡女原名
免费阅读小说 嫡女重生记嫡女 宠文 重生杀手穿越之废材嫡女小说重生之嫡女无双TXT嫡女重生一品世子妃漫画